Kangaroo

Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG409CT2

14.030.000₫ 15.435.000₫

Tủ mát Kangaroo 298L KG298AT

8.350.000₫ 9.185.000₫

Tủ mát Kangaroo 258 lít KG258AT

7.820.000₫ 8.602.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG809C1

13.500.000₫ 14.850.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG699C1

12.600.000₫ 13.860.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG688A2

12.075.000₫ 13.282.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG668VC1

11.950.000₫ 13.145.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG400IC2

10.315.000₫ 11.350.000₫