Kangaroo

Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG409CT2

13.400.000₫ 15.435.000₫

Tủ mát Kangaroo 298L KG298AT

8.900.000₫ 9.185.000₫

Tủ mát Kangaroo 258 lít KG258AT

7.820.000₫ 8.602.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG809C1

13.600.000₫ 14.850.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG699C1

13.400.000₫ 13.860.000₫

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG668VC1

11.400.000₫ 13.145.000₫

Tủ đông Kangaroo 248 lít KG308C1

10.200.000₫ 11.300.000₫