Ixor

TỦ MÁT IXOR IXR-305SA (300 LÍT)

7.820.000₫ 8.602.000₫

Tủ Đông Mát Ixor IXR-7088D

13.225.000₫ 15.260.000₫

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG

6.727.000₫ 8.260.000₫

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL

14.725.000₫ 16.625.000₫

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL

11.960.000₫ 13.250.000₫

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FLG

7.188.000₫ 8.150.000₫

Tủ đông IXOR IXR-407FGI

7.765.000₫ 8.686.000₫

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG (318L)

6.268.000₫ 7.250.000₫