Funiki

Tủ lạnh Funiki FR-71CD

2.490.000₫ 2.745.000₫

Tủ lạnh Funiki FR-51CD- 50 lít

2.415.000₫ 2.656.000₫

Tủ lạnh Funiki FR-91CD 90 lít

2.725.000₫ 2.999.000₫

Tủ lạnh Funiki FR-125CI

3.600.000₫ 3.960.000₫

Tủ lạnh Funiki FR-136ISU

3.968.000₫ 4.365.000₫

Tủ lạnh Funiki 120 lít FR-126ISM

3.800.000₫ 4.180.000₫