Alaska

Tủ Mát Alaska LC-933C ( 550 Lít 1 Cánh )

13.755.000₫ 15.135.000₫

Tủ Mát Alaska LC-833C (1 Cánh 500 Lít )

13.250.000₫ 14.575.000₫

Tủ Mát Alaska LC-633H ( 1 Cánh 400 Lít )

10.580.000₫ 11.638.000₫

Tủ Mát Alaska LC-733HI- Inverter

12.696.000₫ 15.350.000₫

Tủ Mát Alaska LC-450B- Nằm Ngang

12.715.000₫ 15.550.000₫

Tủ mát Alaska 250 lít LC-333H

9.080.000₫ 11.250.000₫

Tủ đông Alaska 470 lít FCA-4600CI

9.345.000₫ 11.250.000₫