LG

Tủ lạnh LG Inverter 458 lít GR-L602S

13.345.000₫ 14.679.000₫

Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GR-L333PS

9.545.000₫ 10.499.000₫